16020 дка е прибраната пшеница в община Велики Преслав, а полученият среден добив до момента е 362 кг. от декар, съобщиха от Областната земеделска служба. Ожънатите площи са 51.38% от общо засятата в общината пшеница - 31180 дка.Земеделските стопани прибират и тритикалето, от което средния добив при прибрани 200 декара от общо 860 дка е 195 кг. В общината приключи жътвата на ечемик и маслодайна рапица при среден добив от 410 кг. и 172 кг.от декар. ШУМ.БГ