Очакваната средна продължителност на живота, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 72,4 години. Спрямо предходния период /2018 – 2020/ тя намалява с 1,3 години, съобщиха от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/.

Така средната продължителност на живота в областта е с 1,2 години по-ниска от средната за страната, която е 73.6 години.

Мъжете в Шуменско живеят по-малко от жените. Средната продължителност на живота на силния пол в областта е 69,5 години. При жените е 75,6 години.

Средната продължителност на живота в Шуменска област се променя през годините, като след лек ръст сега спада и се доближава до равнището от 2011-та.

През наблюдавания 10-годишен период обаче в Шуменско се живее по-малко от средното за страната. Очакваната продължителност на живота варира от 70,5 години в област Видин до 75,5 години в област Кърджали, добавиха от ТСБ.

ШУМ.БГ