С 21 188 943 от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се ремонтира пътна и ВиК инфраструктура в област Шумен. Това става ясно от публикуван на сайта на министерството списък.

В Шуменско ще се финансират проекти по 12 обекта в 10-те общини на областта.

84 274,00 лв. са за възстановяване и рехабилитация на водоснабдителна система (ВС) „Мътница“, която е за алтернативно водоснабдяване на град Шумен

В община Хитрино ще се извърши реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Каменяк - втори етап с 847 983 лв. и рехабилитация на общински път SHU1065, участък с дължина от 6,274 км, за която са отделени 6 996 223 лв.

С 1 583 534 лв. ще се извърши рехабилитация на общински път SHU3135 / II-73, Веселиново – п.к. ІІІ-7304 – Риш/Александрово в община Смядово.

В община Нови пазар ще се осигури допълнително питейно водоснабдяване на с. Избул и с. Правенци с 2 225 000 лв.

720 753,43 лв. е сумата за Ремонт на общински път SHU1100/III - 701, Хърсово - Стоян Михайловски - Църквица, участък от км 0+000 до км 1+560 в община Никола Козлево.

Със 732 978 лв. в община Каолиново ще се извърши реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово”.

90 819,16 лв. заделя от бюджета си МРРРБ за реконструкция на водопровод по ул "Бузлуджа" в град Плиска, община Каспичан.

В община Върбица ще се извършва ремонт на подобект общински път SHU2044 -ІІІ-7304 Нова Бяла река - Върбица - Маломир, от км 0+000 до км 2+435 за 1 816 781,71 и „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от местността „Рибника” до с.Тушовица” за 3 266 517 лв.

Предстои и реконструкция на общински път RAZ2048 -  участък на територията на община Венец с дължина 997,58 м за 600 078,36

1 224 002 ще струва реконструкция и рехабилитация на общински път TGV1167 и съоръжения и принадлежности към него, от км 0+000 до км 2+635 на територията на община Велики Преслав.

С пари от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се изпълнят ремонти по 297 проекта за общински пътища и общинска ВиК инфраструктура в  234 общини в страната.

ШУМ.БГ