14 училища и 4 детски градини в Шуменско ще получат лаптопи, интерактивни дисплеи, софтуер, проектори и ще изграждат Wi-Fi мрежи със средства по Националната програма на Министерството на образованието и науката “Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“.

 Целта на националната програма е да даде повече възможности за дигитализация на училищата и детските градини. За тази година са предвидени общо 12 500 000 лв.

Общинските училища и детските градини вече са получили одобрение на проектите, с които са кандидатствали. Отделно общините от областта ще имат финансиране по програмата за въвеждане на електронни дневници в детските градини.

Интерактивни дисплеи за новата учебна година ще получат ОУ „Христо Ботев“ в с. Вълнари, община Никола Козелво, ОбУ "Свети Паисий Хилендарски" в град Плиска, ОУ "П. Волов"  в с. Мадара, ОУ "В. Левски" в с. Градище и СУ "Д-р Петър Берон" в Хитрино. Тези учебни заведения ще получат по 1 дисплей.

По 2 броя от дисплеите за подобряване на учебния процес ще получат СУ "Трайко Симеонов" в Шумен, ОБУ "Панайот Волов" в с. Тодор Икономово и СУ "Георги Ст. Раковски" в Каолиново.

С 3 дисплея ще се оборудва СУ "Сава Доброплодни" в Шумен.

Преносими компютри за новата учебна година ще се предоставят на ОУ "Васил Левски" в с. Иваново, община Върбица и в ОУ "Васил Априлов" в с. Риш, община Смядово.

Софтуер за професионално обучение получава ПГМЕТТ "Христо Ботев", като сумата, за която е кандидатствало училището е 8000 лв.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Царев брод, ОбУ "Свети Паисий Хилендарски" в Плиска и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Бяла река, община Върбица са с одобрени проекти за изграждане или доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи. Училището в Царев брод получава  8 800 лв. за целта, това в Плиска 7 602 лв., а това в Бяла река 7 994 лв.

Четири детски градини от Шумен са включени в програмата за 2022 г. Комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор ще получи ДГ "Космонавт“, а преносими компютри ще имат ДГ "Златната рибка", ДГ "Чучулига“, ДГ "Смехорани“.

10-те общини в областта ще получат средства по националната програма за закупуване на електронен дневник за детските градини на територията им. За целта общините са предоставили оферти пред МОН.

Най-много са средствата за най-голямата община Шумен – 28 000 лв. Велики Преслав ще закупи електронни  дневници за 5 100 лв., Венец – за 5 950 лв. Върбица - 8 500 лв., Каолиново - 12 750 лв., Каспичан - 5 100 лв., Никола Козлево - 5 950 лв., Нови пазар - 7 650 лв., Смядово - 2 400 лв., Хитрино - 4 250 лв.

ШУМ.БГ