Одобрените към момента 4096 лица и семейства от Шуменска област, кандидатствали за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон вече получиха своите средства, след като социалното министерство започна изплащането им от вчера.
Това съобщиха за ШУМ.БГ от Регионалната дирекция за социално подпомагане /РДСП/ в Шумен.

На всички тях сумата за помощите в размер на 2 554, 060, 80 лева са преведени, като чрез банков превод са ги получили 2 929 души, а останалите 1167 са заявили получаването им чрез български пощи.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г. Размерът й е 523,55 лв. и още 100 лв., отпуснати с министерско постановление за компенсиране на растящите цени, горива и инфлационните процеси. Така общата сума за помощ, на която хората имат право възлиза на 623,55 лв. Тя се получава еднократно.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на НОИ или с квалифициран електронен подпис и чрез лицензиран пощенски оператор.

По данни на РДСП за миналия отоплителен сезон в Шуменско за подпомагане с целева помощ за отопление са кандидатствали 13 797 лица и семейства, от които са подпомогнати 10 302 семейства, отговарящи на условията за отпускане на помощта. 

ШУМ.БГ