31 контейнера за строителни отпадъци от домакинствата са поставени в 26-те села на община Шумен и в три от кварталите на града. Във всяко село и в кв. „Мътница“ има по един  контейнер, а в кварталите „Дивдядово“ и „Макак“ - по два, съобщиха от пресцентъра на кметството в Шумен.

Контейнерите за строителни отпадъци са с обем 5,5 кубични метра. В тях може да се изхвърлят инертни строителни отпадъци от домашни ремонти до 2 куб. метра от едно домакинство.

Съдовете за строителни отпадъци от домакинствата са разположени на терени, които са определени от комисия с участието на кметовете на населените места и специалистите на кварталите. Специално са изградени и площадки, които са очакълени, оградени с мрежи и врати.  

От пресцентъра на общината в Шумен допълниха, че кметовете и кметските наместници на селата, както и главните специалисти на кварталите имат ангажимент да организират как ще се осъществява достъпа до съдовете. Повече информация жителите на населените места могат да получат във всяко кметство.

От община Шумен припомнят, че пет контейнера за събиране на строителни отпадъци са разположени в двора на бившето военно поделение „Дивизията“ в Шумен.

ШУМ.БГ