8 училища от област Шумен ще са със статут на иновативни за новата учебна година. Списъкът бе приет на заседание на Министерски съвет.  

Три са новите учебни заведения, които попадат в него. Това са СУ „Панайот Волов“, СУ „Сава Доброплодни“ и ОУ „Д-р Петър Берон“.

Проекти продължават да изпълняват шуменската ППМГ „Нанчо Попович“, СУ „Йоан Екзарх Български“ - Шумен, Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ в Нови пазар, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - Върбица и СУ „Цанко Б. Церковски" - Никола Козлево.

Общо 542 ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г. – с 32 повече от миналата година, уточниха от Министерството на образованието и науката. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

ШУМ.БГ