Шест училища от област Шумен са с одобрени проекти по програмата на Министерството на образованието и науката (МОН) за изграждане и основен ремонт на спортни площадки.

Общата сума, на която възлизат проектите, е в размер на 605 148 лв.

Нови спортни площадки със специализирана настилка ще изгради шуменското СУ „Сава Доброплодни“, чиито проект е за 117 460 лв., като сумата се предоставя изцяло от МОН.

„Става въпрос за игрищата по волейбол и баскетбол, които след облагородяване на почти цялото пространство около училището, останаха в стария си вид. Направихме проект и чрез общината кандидатствахме пред министерството и за наша радост сме одобрени. А проекта изготвихме и по молба на учениците, които поискаха от ръководството на училището да ремонтираме тези площадки“, каза за ШУМ.БГ директорът на СУ „Сава Доброподни“ Албена Иванова-Неделчева.

Тя допълни, че площадките ще запазят предназначението си и ще са за волейбол и баскетбол, като ще бъдат ремонтирани изцяло, ще им се положи специализирана настилка, игрищата ще бъдат разчертани и оборудвани със средствата от спечеления проект.

Основно обновяване и оборудване на спортната площадка ще направи и Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев" в Шумен, като стойността на проекта е  99 807 лв.

Ремонтни дейности и полагане на нова настилка, разчертаване и оборудване ще има и на спортното игрище в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ във Върбица. Училището също е с одобрен проект по програмата на стойност 154 333 лв.

Проект за нова спортна площадка ще реализира и СУ „Хан Исперих“ в Нови пазар. Той е на стойност 92 753 лв.

От община Нови пазар уточниха, че с финансирането от МОН ще се обновят площадки, които се ползват от ученици на две училища - СУ „Хан Исперих“ и ПГХТД „Поф. д-р Асен Златаров“.  

Дейностите по одобреното проектно предложение включват отнемане на асфалтобетоновата настилка, профилиране за оформяне на наклона за отвеждане на повърхностни води, полагане на битумен разлив, полагане на асфалтобетон плътна смес за горен слой, доставка и монтаж на акрилна настилка, разчертаване на футболно и две баскетболни игрища, доставка и монтаж на две футболни врати, както и на баскетболни кошове.

Същите дейности по обновяване на спортно игрище ще има и в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Смядово, където чрез общината, учебното заведение печели проект по програмата на МОН в размер на 40 992 лв.

Основен ремонт с доставка на оборудване ще се направи и в Основно училище "Свети Климент Охридски" в село Пет могили, община Никола Козлево. Стойността на одобрения проект е 103 803 лв., като безвъзмездното финансиране е за 99 803 лв, а общината ще съфинансира дейностите с 4 000 лв.

По програмата са допустими и изпълнението на други дейности, свързани с ремонт или изграждането на спортна площадка, като изграждане на ограда, осветление и др.

ШУМ.БГ