1 270 родители на деца от Шуменска област подадоха до момента заявления за отпускане на еднократна помощ за първокласници и осмокласници. Сумата от 300 лв. е за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/2023 година и се отпуска независимо от доходите на семейството, съобщиха от местната Регионална дирекция „Социално подпомагане“ /РДСП/.

От 669 подадени заявления за помощ за деца в първи клас до момента са одобрени 542, а 127 са в процес на обработка. Засега няма родители, на които е отказана помощта.
Подадените до момента заявления са около половината от очакваните. За миналата учебна година 1 169 семейства получиха пари за своите първокласници.

Заявленията за помощи за осмокласници засега са 601, като 425 са одобрени и 172 са в процес на обработка. Както и при първокласниците, откази няма. Миналата година такава помощ бе отпусната на 1 203 семейства на осмокласници.

От РДСП уточниха, че помощите се отпускат на два транша, като първите 150 лв. е след влизане в сила на заповедта за отпускане, а втория след потвърждаване от училището, че дето е продължило обучението си през втория срок. Тези помощи се възстановяват от родителите при условие, че детето не постъпи в училище, допусне повече от пет неизвинени отсъствия без основателна причина или не продължи обучението през втория срок.

За миналата учебна година родители на 68 деца са получили заповеди за възстановяване на получените суми. Причината - 7 деца, от които 3 -ма първолаци и 4 осмокласници не са продължили обучението си през втория срок и 61 ученика – 20 първолаци и 41 осмокласници са допуснали 5 или повече неизвинени отсъствия.

За еднократната помощ се кандидатства чрез попълване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него може да се изисква и удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище, припомнят от РДСП.

ШУМ.БГ