Родители стават партньори на учителите в 6 училища от област Шумен, защитили успешно проекти по Национална програма „Заедно за всяко дете“. Срещите между родители, ученици и учители стартират от 15 септември и ще продължат до 30 юни 2023 г.  Те са по модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ на националната програма и се провеждат след заявен интерес от страна на родителите по предварително посочени от тях теми, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Училищата в област Шумен, които ще работят по програмата ще разполагат за осъществяването на заложените идеи с бюджет от близо 3000 лв. Сред темите, по които ще се работи са българските празници и обичаи, здравословното хранене, емоционалното състояние на учениците, стимулирането им да четат, начините за изграждане на навици за успех при децата, решаването на конфликтни ситуации. Планира се те да се осъществят под формата на беседа или лекция, а някои и като спортни мероприятия.

Родители и учители ще си партнират в НУ „"Княз Борис І" (2996 лв.),  6-то ОУ "Еньо Марковски" (2969 лв.) от град Шумен, СУ "Св. Паисий Хилендарски" във Върбица (2989 лв.), СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Смядово (2992 лв.), СУ "Д-р Петър Берон" в Хитрино (2998 лв.), Основно училище "Васил Левски" в село Градище (2996 лв.).

От МОН уточняват, че училищата се насърчават да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните за по-доброто възпитани и образование на учениците.  

ШУМ.БГ