Инж. Красимир Николаев Христов е новият директор на Природен парк „Шуменско плато“. Той е назначен на поста от началото на месец август, след като спечели обявения от Изпълнителната агенция по горите конкурс за мястото.

„Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ ще продължи да работи, както и досега активно с обществеността, с децата. Ще надграждаме добрите практики, които имаме, като разбира се има и нови идеи, които предстои да реализираме“, каза за ШУМ.БГ инж. Красимир Христов.

Красимир Христов е родом от Върбица. Той е магистър инженер по горско стопанство. Работил е като помощник-лесничей, специалист „Лесовъдство“, лесничей в ДГС Върбица и ДГС Шумен.

ШУМ.БГ