Областно пътно управление - Шумен (ОПУ) обяви обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на близо 42 км пътища в област Шумен. Срокът за подаване на офертите е 30 септември т. г., съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Обществената поръчка е разделена в три обособени позиции. В едната позиция е проектирането на основния ремонт на 13,4 км от първокласния път I-7 Силистра - Дулово - Шумен - Върбица - Ямбол - Лесово, в участъка от хижа „Върбишки проход“ до границата с област Бургас при билото на прохода. Участъкът от първокласния път е затворен за движение повече от 10 години. В отсечката има деформации, мрежовидни пукнатини, улягания за локален ремонт, свлечени банкети и габиони, запълнени земни окопи. При 182-ри км е регистрирано свлачище. Прогнозната стойност на поръчката за проектиране е 268 000 лв. без ДДС.

В другата обособена позиция е проектирането на основния ремонт на 10,7 км от третокласния път ІІІ-2007 Каспичан - Плиска - Златна нива /от км 0+000 до км 10+747/. Отсечката е основна пътна връзка за населените места в община Каспичан и свързва първокласния път I-2 Русе – Разград – Шумен – Варна с път ІІІ-7003 Избул – Златна нива – Царев брод – Шумен и от там по път с I-7, област Силистра. Участъкът е в много лошо експлоатационно състояние с множество нарушения по пътната настилка, улягания, деформации и т. н. Индикативната стойност на поръчката е 214 940 лв. без ДДС.

В следващата обособена позиция е проектирането на ремонта на 17,7 км на път ІІІ-731 Радко Димитриево – Друмево – Черноок. Третокласното трасе свързва път II-73 Шумен – Карнобат през Ришкия проход и път III-208 Провадия – Дългопол към Айтоския проход. Участъкът е в лошо експлоатационно състояние с множество нарушения по пътната настилка, улягания и с проявени свлачища и срутища. Индикативната стойност на поръчката е 360 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на проектантските работи за всяка една от обособените позиции е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи, обясниха от АПИ. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

ШУМ.БГ