От днес всички цени в Хърватия трябва да бъдат изписвани в две валути - куни и евро, защото от Нова година националната валута спира да се използва. Целта е хърватите да свикнат с влизането в еврозоната и доколкото е възможно да се избегнат измами и злоупотреби с надуване на цени, съобщи правителството.

Обменният курс от 7.53 куни за 1 евро бе определен на 12 юли, когато Съветът на ЕС формално направи последната крачка за приемането на Хърватия в зоната на единната валута.

Но данни от доклад Евробарометър от юни показаха, че е намаляло до 55% (със 7 процентни пункта спрямо миналата година) одобрението за въвеждане на еврото. Над 80% се опасяват, че с промяната ще поскъпне и животът.

През юли инфлацията в Хърватия достигна 12.7% (при храните тя е 20-30 процента), което освен всичко останало внесе объркване сред хората и за това какви са цените.

Комисията за защита на потребителите ще наблюдава над 50 стоки и услуги и ще публикува резултатите всеки месец. Ако има големи отклонения, тя може да ги докладва на главния прокурор. Правителството на Андрей Пленкович твърди, че не би трябвало да има разлика от последиците от въвеждане на еврото в други страни - увеличение на инфлацията с 0.23%.

Властите настояват, че с приемането на еврото и очакваното включване в Шенгенското споразумение страната ще приключи пълното с интегриране в ЕС само десет години, след като стана член (2013г.) и две десетилетия след като кандидатства (2003 г.).

Дневник