Публичните изпълнители от офиса на НАП в Шумен събраха над 1,6 млн. лв.  просрочени задължения от получателите на обществен ресурс за първите осем месеца на годината, съобщиха от пресслужбата на Данъчното.

Над половин милион лева са били платени доброволно, а над 1,1 млн. лв. от задълженията са внесени след наложен запор.

С цел повишаване на събираемостта на публичните задължения на изпълнители по договори, възложени от разпоредители с бюджетни средства и по проекти по оперативни програми от Европейски фондове, НАП получава информация за предстоящи плащания от държавата към частни субекти чрез автоматизирана информационна система.

Системата изисква преди всяко плащане от държавен или общински орган към изпълнител на обществена поръчка или друг получател на обществени ресурси, да се провери дали дружеството има неплатени данъци, осигуровки или други публични задължения. Ако бъдат установени такива, публичните изпълнители могат да използват цялата или част от сумата на обществения ресурс, за да бъдат погасени дълговете на задължените лица към бюджета, добавиха от пресцентъра на НАП.

ШУМ.БГ