Регионалната екоинспекция в Хасково е изпратила писмо до Електроенергийния системен оператор за незабавно разпореждане за прекъсване на производството на електрическа енергия на оператор ТЕЦ ,,Марица 3" АД, Димитровград за 48 часа. То е на основание чл.73, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката и установени нарушения на екологичното законодателство по чл. 123в.

Три пъти превишение на серен диоксид (SO2) във въздуха над алармената стойност от 500 µg/m3 и един път превишение на средночасовата норма (СНЧ) от 350 µg/m3 е отчетено на 10 септември от автоматичната измервателна станция (АИС) "Раковски" - Димитровград. Завишени стойности е имало и на 9 септември.

През последните дни РИОСВ - Хасково, е извършвала ежедневни проверки на предприятието, като няколко пъти е констатирала наличие на неорганизирани емисии от сградата на котелното помещение, както и че не е извършен собствен мониторинг на показатели, разписани в комплексното разрешително - въглероден оксид, хлороводород и др.

В късния следобед на вчерашния ден ТЕЦ "Марица 3" АД - Димитровград, спря работата на горивната инсталация.

Дневник