Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен участва по проект с Еразъм акредитация № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151, КД1, сектор „ПОО”.

Училището е част от консорциум за мобилност, съвместно с професионални гимназии от Разлог и Луковит и организация от Сандански.

В рамките на проекта група от 10 деца и един придружаващ учител проведоха двуседмична практика в реална работна среда в Маса, Тоскана - Италия, която е известна традиции в областта на биоземеделието и селския туризъм. По време на образователната мобилност участниците се запознаха отблизо с типичните за регион Тоскана винарски изби и ферми „Подере”.

Подборът на учениците по проекта беше извършен от комисия по предварително обявени критерии, отговарящи на стандартите за качество на програмата. След приключване на практиката учениците получиха професионален сертификат Europass mobility за преминато обучение, което ще ги направи конкурентоспособни на пазара на труда.

Освен учебна мобилност на ученици, проектът включваше и участие на 2 учители от гимназията  в структуриран курс на тема „Дуална система на обучение в Германия”. Обучителна организация бе F+U Sachsen gGmbH.

Участието в проекти по програма „Еразъм+” е част от дългосрочната стратегия за интернационализация на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр.Шумен.

 

 

 

Платена публикация