Европейската комисия предлага спешна намеса на европейските енергийни пазари за справяне с неотдавнашните драматични покачвания на цените, като този път става дума не за газовия пазар, а за електроенергията. Значителна част от мерките засяга ограничаване на търсенето на ток като опит за смекчаване на последиците от сериозно несъответствие между търсенето и предлагането му.

Този процес също се дължи в голяма степен на продължаващото използване от Русия на нейните енергийни ресурси като геополитическо оръжие, се казва в официалното съобщение. Любопитно е, че като ориентир се използват последните 3 години, а поне две от тях бяха с изключително ниско потребление заради блокадите от пандемията.

Други стъпки, предложени от Комисията, са за преразпределяне на свръхприходите на енергийния сектор към крайните клиенти, както и за пръв път прилагане на регулиране на цените на електроенергията под себестойността за производството ѝ.

Ето какви са предложенията на Еврокомисията за справяне с високите цени:

Намаляване на търсенето

За да се фокусира върху часовете с най-скъп ток (когато производството на електроенергия от газ оказва значително влияние върху цената), Комисията предлага задължение за намаляване на потреблението на електроенергия с поне 5% по време на избрани часове с пикови цени.

От държавите членки ще се изисква да определят 10% от часовете с най-висока очаквана цена и да намалят търсенето именно през тези пикови часове.

Комисията предлага също държавите членки да се стремят да намалят общото търсене на електроенергия с поне 10% до 31 март 2023 г. Правителствата могат да изберат подходящите мерки за постигане на това, между които финансова компенсация и повишаване на енергийната ефективност.

Изброеното може да постигане и цялостен успокояващ ефект върху пазара.

Таван за приходите от производители с ниски разходи

Временна горна граница на приходите за т.нар. инфрамаргинална електроенергия. Тя идва на пазара от производители с технологии с по-ниски разходи (възобновяеми енергийни източници, ядрени централи, тецове на лигнитни въглища). Те вкарват в мрежата електричество на цена под тази, формирана от по-скъпите "маргинални" производители, поради което отчитат изключително високи приходи при сравнително
стабилни оперативни разходи.

Границата на пределните приходи е 180 евро/MWh. Това ще позволи на производителите да покрият своите инвестиционни и оперативни разходи без да ограничават инвестициите в нови мощности в съответствие с енергийните и климатични цели за 2030 г. и 2050 г. Приходите над този таван ще се събират от правителствата на държавите-членки, за да се намалят сметките на потребителите.

Държавите членки, търгуващи с електроенергия, се насърчават в дух на солидарност да сключат двустранни договори за споделяне на част от междинните приходи, събрани от държава производител в полза за крайните потребители в държава - членка с ниско производство на електроенергия. Такива споразумения трябва да бъдат сключени до 1 декември 2022 г., когато нетният внос на държава членка на електроенергия от съседна страна е поне 100%.

Вноска от свръхпечалбите

Комисията предлага временна солидарна вноска от свръхпечалбите, генерирани от дейности в секторите на петрола, газа, въглищата и рафинериите, които не са обхванати от споменатия таван на приходите. Този ограничен във времето принос би запазил инвестиционните стимули за зеления преход.

Тя ще бъде събирана от държавите членки върху печалбите за 2022 г., когато надхвърлят с над 20% средната печалба от предходните три години. Приходите ще се пренасочват към потребителите на енергия, по-специално към уязвимите домакинства, засегнатите компании и енергоемките индустрии. Държавите-членки могат да финансират и трансгранични проекти в съответствие с целите на REPowerEU или да използват част от приходите за общо финансиране на мерки за защита на заетостта или насърчаване на инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.
В рамките на допълнителна намеса в правилата на пазара на електроенергия Комисията също така предлага разширяване на използваните инструменти за цените на енергията, за да се помогне на потребителите и в частност на малките и средните предприятия.

Изпълнителният вицепрезидент Франс Тимерманс, който участва при представянето на мерките, каза, че са безпрецедентни, но необходими , включително, за да се сложи край на способността на Владимир Путин да използва като оръжие своите енергийни ресурси: "Пределната цена върху огромните приходи ще доведе до солидарност от страна на енергийните компании с необичайно високи печалби спрямо техните затруднени клиенти. Преди всичко обаче тази криза подчертава, че ерата на евтините изкопаеми горива свърши и че трябва да ускорим преминаването към местна, възобновяема енергия."

Дневник