Подобряването на осведомеността, превенцията и контрола на сърдечно-съдовите заболявания в световен мащаб, е фокусът на Деня на Сърцето на 29-ти септември.

БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ и СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МАДАРА заемат активна позиция и отправят апела си за своевременна профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на сърдечно-съдовите заболявания.

Използваме знанията и експертизата си, за да подобрим качеството на живот на нашите съграждани и обществото. Признати специалисти кардиолози ще консултират напълно безплатно всеки желаещ да се прегледа.

Прегледът ще включва:

  • Определяне на сърдечно-съдов риск чрез попълване на анкетна карта;
  • Измерване на артериално налягане;
  • ЕКГ;
  • Ехокардиография (по преценка на лекаря);
  • Извършване на допълнителни изследвания (лабораторни показатели, Холтер ЕКГ, стрес ехокардиография, 3Д ехокардиография)-по преценка на лекаря;
  • Корекция и/или оптимизация на антиисхемичната и/или антихипертензивната терапия.

Необходимо е предварително да се запише час на тел: 054/801 260 или 0882 793 930 или на регистратура на болницата в гр. Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” 63.

Екипът на СБАЛ по кардиология “Мадара”