Още в началото на август БСП прие своята предизборна програма и беше първата политическа сила, която обяви приоритетите си за изборите на 2 октомври. Но сега трябват бързи и спешни действия за посрещане на зимата. България има нужда от стабилно управление, което да вземе незабавни мерки в подкрепа на семействата, децата, младите, работниците, пенсионерите и икономиката.

БСП е готова с 10 спешни решения за първите 100 дни на управление:

1. Да се наложи таван на цените.

2. Да се изземат свръх печалбите на енергийните дружества и да се преразпределят справедливо на домакинства и фирми.

3. Училища, болници, общини да се върнат на регулирания пазар на енергия.

4. Да продължи подкрепата на бизнеса за тока.

5. Да се увеличи минималната работна заплата на половината от средната.

6. Да се въведе необлагаем минимум на размера на прага на бедността.

7. Да се въведат безплатни лекарства за деца до 14 г.

8. Да се осигурят безплатни учебници до 12 клас.

9. Да се приеме определението за енергийно и водно бедни и да им се отпусне социална подкрепа.

10. Да се преизчислят пенсиите и да се увеличи вдовишката надбавка.

Социалната политика е една от най-важните приоритети на БСП и в платформата на партията са посочени конкретни стъпки в подкрепа на хората. Мерките трябва да бъдат приети от 1 януари 2023 г. със Закона за Държавния бюджет и Бюджета на ДОО

Ето какви са конкретните решения, които БСП ще отстоява при участието си в следващото правителство

За младите хора:

1. Еднократна помощ при раждане: за първо дете – 500 лв., за второ дете –1000 лв., за трето дете – 1500 лв., за всяко следващо – 200 лв.;

2. Еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум 24 месеца назад. Тази мярка ще обхване над 9 000 родители;

3. Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата. Тази мярка вече е изпълнена - майчинството през втората година вече е 710 лева, но трябва да се следи при ново покачване на МРЗ да се покачва и майчинството.

4. Увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. на 6500 лв. Тази мярка ще обхване над 6000 майки;

5. Еднократна помощ от 350 лв. за всички деца от първи до четвърти клас, давана в началото на всяка учебна година. Мярката обхваща 120 000 деца;

6. Безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас. Мярката обхваща над 580 000 ученика;

7. Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години. Мярката обхваща близо 300 000 млади хора;

8. Безплатни лекарства за всички деца до 14 г. възраст. Мярката обхваща над 1 милион деца;

9. Замразяване (мораториум) върху годишните такси за обучение за учебната 2022/2023 г. на студенти, докторанти и специализанти;

За работниците:

1. 850 лв. минимална работна заплата, определена по приет автоматичен механизъм за определяне на МРЗ съобразно издръжката на живота (50% от средната заплата през 9 месечието на текущата година);

2. Увеличение на дневното обезщетението за безработица (минималното и максималното) съобразно ръста на МРЗ (60%) и максималния осигурителен доход (60%) – мин. 25,00 лв. и макс. – 100 лв.

3. Увеличение на средствата по Националния план за действие по заетостта с 10 %.

4. Необлагаем минимум в размер прага на бедност, като първа стъпка към прогресивно подоходно облагане;

За пенсионерите:

1. Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии. Мярката обхваща близо 1,3 милиона пенсионери;

2. Увеличение на т.нар. „вдовишки добавки от 26,5% на 30% или повече;

3. Увеличение на добавка от Учителския пенсионен фонд от 0,33% от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия на 0,5%;

4. Безплатни лекарства за хората над 75 годишна възраст;

За уязвимите групи:

1. Създаване на държавни социални предприятия и финансиране на предприятия за хора с увреждания;

2. Законодателство в защита на хората с увреждания за гарантиране правото на труд и достоен живот;

3. От 10 до 25 декември 2022 г. еднократна помощ от 50 (100) лева за хора с увреждания!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Пресцентър на БСП - Шумен