Над 3 400 са издадените в офиса персонални кодове за първите осем месеца на годината в Шумен, което доказва, че достъпът до услугите на НАП с ПИК в офис Шумен е предпочитан от гражданите, съобщиха от шуменския офис.

С разработената от НАП обновена е-платформа през последната година над 30 нови електронни услуги са достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК). Повече от година, за удобство на потребителите, старият и новият Е-портали функционираха едновременно, а от началото на октомври достъпът до старата платформа за електронни услуги на НАП ще бъде спрян, напомнят от приходната агенция.

Сред най-новите услуги с ПИК са: възможността да се правят справки за контролни производства и за документите, връчени, получени или изпратени във връзка с ревизии и проверки, подаване на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми, промяна на имейл и телефон за кореспонденция и други. Потребителите, които имат ПИК от НАП, могат също да подадат годишната си данъчна декларация, да направят справка за задълженията си към бюджета и да извършат плащания за тях, както и да проверят осигурителния доход, върху който работодателят внася осигурителните им вноски, да направят справка за дължими местни данъци и такси и много други.

При преминаване към обновения Портал за е-услуги се запазват текущите достъпи на потребителите, притежаващи ПИК, без да се налага да подават ново заявление или да посещават офис на НАП.

От там напомниха още, че ПИК се издава във всички офиси на НАП след подаване на заявление по имейл: infocenter@nra.bg, по телефон: 0700 18 700, както и през системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Получаването на ПИК става само в офис на НАП - лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице.

ШУМ.БГ