Населението на Шуменска област към 7 септември 2021 г. е 151 465 души. Жените са 77 892 (51,4%), а мъжете - 73 573 (48,6%) от населението, съобщиха от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/.

Данните са от Националното преброяване, проведено миналата година.

За десетилетие - от предишното преброяване през 2011 до сега, жителите на Шуменска област са намалели с 29 063 души. Спадът е с 16,1%.

Към 7 септември 2021 г. населените места в областта са 151, от които 8 са градове и 143 - села. В градовете живеят 94 771 души, или 62,6%, а в селата - 56 694 души, или 37,4%. В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 18 433 души, или с 16,3%, а в селата с 10 630 души /15.8%/.

Във всички общини на областта е регистрирано намаление на населението, като най-малко е за община Хитрино – 9,1%. Най-голямо намаление на населението е регистрирано в общините Върбица – 25,7%, Велики Преслав – 22,1% и Каспичан – 19,7%. Населението на община Шумен е намаляло с 15,5%, или с 14 482 души.

Най-малка е община Никола Козлево с население 5 262 души, а най-голяма е община Шумен с население 79 167 души.

Остават големи различията в броя на населението по общини. В 3 общини (Никола Козлево, Смядово и Хитрино) преброеното население е под 6 000 души. В най-голямата община – Шумен, е съсредоточено 52,3% от населението на областта.

Преброяването е показало също, че със своите 67 971 души град Шумен вече е на единадесето място в страната. Десетото място е заето от Перник, който е с 68 259.

Сред останалите седем града в област Шумен, единственият с население над 10 хил. души е гр. Нови пазар - 10 383. Най-малък е град Плиска - 795 души.

В областта няма напълно обезлюдени населени места. В 18 села живеят до 100 души, а в 7 от тях - до 50 души. Най-малкото населено място е село Беджене  с 6 души, следвано от Омарчево с 23 и Становец с 26 жители.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението както в област Шумен, така и на страната, са естественото движение  /раждания и умирания/ и външната миграция.

Друг извод от Преброяване  2021 е, че продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Към 7 септември 2021 г. населението в област Шумен на 65 и повече навършени години е 37 248 души, или 24,6% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 5 396, или с 16,9%.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 94 026 души, или 62,1%. Спрямо 2011 намалява с 29 367, или с 23,8%.

Абсолютният брой на населението във възрастовата група до 14 г. намалява от 25 283 през 2011 г. на 20 191 души през 2021 г., или с 20,1%.

99,4% от населението на областта е с българско гражданство.

ШУМ.БГ