Споразумението за партньорство 2021-2027 г. между Европейската комисия и Румъния беше подписано днес в град Алба Юлия от европейския комисар за кохезията и реформите Елиза Ферейра, премиера Николае Чука и министъра за инвестициите и европейските проекти Марчел Болош, предаде Аджерпрес.

"Споразумението за партньорство на Румъния с Европейския съюз за периода 2021-2027 г., което току-що подписахме, представлява важна стъпка за развитието на проекти, които съответстват както на целите на европейската политика, така на целите на националната политика за развитие на Румъния. И разбира се, също така е взето предвид решаването на текущите предизвикателства, с които се сблъскваме на икономическата, геополитическата и социалната сцена", заяви премиерът Николае Чука.

Той каза, че "кохезионната политика представлява основният инструмент, чрез който се намаляват различията в развитието между нашите региони, и трябва да остане приоритетна, докато несъответствията в развитието бъдат коригирани".

"Конкретно това ново партньорство включва програма на стойност около 45 милиарда евро, от които около 31 милиарда евро са европейски средства, а 14 милиарда евро са национални средства. Парите ще бъдат разпределени за развитие на транспортната инфраструктура, здравеопазването, устойчивото развитие, интелигентното развитие и цифровизацията, разбира се, за образователни програми, работни места, приобщаване и социално достойнство", добави министър-председателят.

Премиерът подчерта сътрудничеството с Европейската комисия на местно и национално равнище, като отбеляза, че Алба Юлия е модернизирана с помощта на 300 милиона евро от Европейския съюз, инвестирани за "подобряване на всичко, което представя историята на мястото, националната история".

Той заяви, че потвърждава ангажимента на правителството за прозрачно и ефективно изразходване на европейските средства.

БТА