До края на годината община Шумен ще започне да извозва и предава битовите си отпадъци на специализирана фирма във варненското село Езерово. За услугата ще плаща по 138,90 лв. на тон без ДДС. 

Ценовото предложение на фирма „Екоинвест Асетс“ АД бе отворено вчера. Сумата за тон е само с 10 стотинки по-ниска от максималната, която община Шумен бе готова да плаща.

Въпреки това заводът за преработка на боклук в Езерово се явява спасителен пояс за общината, тъй като тя може да изхвърля несепариран боклук в депото в „Дивдядово“ само до края на годината.

Когато се сключи договорът с фирмата, тя със свой транспорт ще взема боклука от претоварна станция край града, ще го извозва до Езерово, а остатъкът /пръст, фракция/ ще може да депонира също за своя сметка на сметище по своя преценка.

Община Шумен вече е започнала процедура за откриване на своя претоварна станция. За място е избран терена на Площадката за опасни отпадъци източно от кв. „Тракия“.

„Документите са в РИСОВ за преценяване необходимостта от ОВОС. След това следва издаване на разрешение за строеж и заедно с това готвим обществена поръка за избор на строител, там в момента са само камари пръст“, каза за ШУМ.БГ Живка Атанасова, главен експерт “Екология” в община Шумен. Тъй като това може да не стане в близките месеци, общината търси възможности да използва временно за претоварна станция терена на някоя от местните фирми с разрешение за дейности с отпадъци.

„Целта е до края на годината да се договорим и да се стартират нещата, защото съгласно комплексното разрешително ние имаме предписание на РИСОВ, че от 1-ви януари нямаме право да депонираме отпадъци, без да са подложени на предварително сепариране. Бихме били в нарушение на нормативни документи и глобата само за неизпълнение на условия за комплексно разрешително е 10 000 лв.“, каза Атанасова и подчерта, че общината прави всичко възможно до такива санкции да не се стигне.

ШУМ.БГ