Община Каспичан получи Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран орган от Съвета на Европа. Признанието отличава въведените добри практики за развитие и укрепване на местното самоуправление и демокрация в България.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво се присъжда за период от две години. Тази година с Етикета бяха отличени 22 общини.

Това е шеста процедура за присъждане на наградата в България, а община Каспичан вече има този Етикет от 2020 г., а сега надгражда добрите практики. 

„Преди не сме кандидатствали в тази процедура, защото лично аз нямах това самочувствие, че се справяме добре, но се оказва, че го правим. Работим добре. Удовлетворена съм. Това е признание за труда на всички служители в общинска администрация, защото нашата работа е основно свързана с хората и оценката, която получихме е едно признание и удовлетворение за нас“, каза за ШУМ.БГ кметът на Каспичан Милена Недева.

Тя допълни, че в презентацията си е посочила една от иновативните практики в управлението на общината, а именно, че кметствата на нейната територия са второстепенни разпоредители с бюджетни средства, което прави по-справедливо разпределение на парите и те достигат до там, където са необходими.

Сертификатите за добро управление бяха връчени по време на форума „Българските общини – постигане на европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“, организиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Процедурата за присъждане на Европейския етикет се осъществява в партньорство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България.

Община Каспичан получи още едно признание за добрата работа на администрацията през изминалата седмица. На проведена конференция от Института по публична администрация за популяризиране на Модела CAF община Каспичан беше удостоена с етикет "Ефективен CAF потребител“.

ШУМ.БГ