От години ние, живущите на ул. „Софийско шосе“ 12 в Шумен поставяме на вниманието на общината проблема за лошото състояние на паркинга пред нашия жилищен блок. Реакция и резултат от страна на администрацията няма, въпреки многобройните срещи с кмета в приемния му ден и подписката, която сме депозирали още през 2019г.  

Междублоковото пространство е разбито и със сериозни пропадания. При лошо време локви и кал създават допълнително проблеми и невъзможност за хората нормално да стигнат до домовете си. Често се налага и сами да косим тревата около блока си.

Сега отново подготвяме подписка и настояваме нашите искания да бъдат чути. Искаме на паркинга да бъде извършен ремонт и да се използва пълноценно, а пространството да стане достъпно за нормално придвижване на хората.

С уважение,
Живущите в блока