Общините Смядово, Велики Преслав и Върбица ще получат средства за закупуване на нови лекотоварни автомобили за разнос на храна по домовете на хората, ползващи услугата Домашен социален патронаж.

Трите администрации са с одобрени проекти, които ще бъдат финансирани от фонд „Социална закрила“.

Община Смядово ще разполага с 35 616 лв., Велики Преслав – с 35 690, Върбица – с 32 400 лв.

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика одобри финансирането на общо 88 проекта на общини, които предоставят домашен социален патронаж. Стойността на финансовата помощ е от близо 3 млн. лв., като те се предоставят на общините за закупуването на лекотоварни автомобили за доставка на топъл обяд по домовете на хора в неравностойно положение.

ШУМ.БГ