Целеви помощи в размер на над 8,3 млн. лв. са отпуснати на лица и семейства в Шуменско през 2022 г. Те са с над 1 млн. лв. повече от 2021-та, съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Шумен /РДСП/.

Със средствата са подпомогнати семейства на първокласници и осмокласници, на родители с деца до 14-годишна възраст, които не посещаваха училище или градина, заради обявената извънредна епидемична обстановка, помощ за отопление за зимния сезон и еднократни такива определени с министерско постановление.

Парите са отпуснати по няколко основни направления - като помощ за отопление за зимния сезон; за семейства на първокласници и осмокласници, на родители с деца до 14-годишна възраст, които не посещаваха училище или градина, заради обявената извънредна епидемична обстановка; еднократни помощи, определени с министерско постановление.

За настоящия зимен сезон 11 815 хора и семейства в Шуменско са получили помощ за отопление от 623,55 лв. Размерът им е със 100 лв. повече от м.г. за компенсация на електроенергията на регулирания пазар. Тази година подпомогнатите са с над 1 500 повече в сравнение с предходния отоплителен сезон. 

Целева помощ от 98 393 лв. е изплатена и на 210 семейства с деца до 14-годишна възраст от Шуменска област, които не посещаваха училище или детско заведение заради обявената извънредна епидемична обстановка. Целевата помощ бе 650 лв. на месец за едно дете, а с две или повече - до 975 лв., като размерът й се изчисляваше от броя на дните, в които детето е учило в дистанционна форма. В сравнение с 2021 г. сумата е с близо 1 млн. лв. по-малка, тъй като от средата на настоящата година наложените мерките бяха частични, в последствие напълно отменени.

Отделно с две министерски постановления с цел компенсиране на цените за електроенергия и оказване на социална закрила на повече лица и семейства бяха изплатени общо 575 700 лв. на още 1701 семейства.

ШУМ.БГ