Да се създаде Съвет за култура към Община Шумен, който да подпомага дейността на администрацията в тази сфера, предлагат от общината. Основните функции на Съвета ще са да консултира, да прави препоръки, да търси партньори и спонсори за реализиране на културния календар на общината и други събития в областта на културата и изкуството. 

Общинският съвет по култура се учредява и поради участието на Община Шумен в проект “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“. Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта, освен Шумен, са общините Кюстендил и Троян, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, норвежкият артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на живото изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.  

На интернет страницата на Община Шумен е публикуван и правилник за устройството и дейността на Общинския съвет за култура към Община Шумен. От днес е открита и процедура за набиране на членове на Съвета. В него могат да се включат артисти, мениджъри в областта на културата, артистични формации и организатори на събития, които имат желание да участват в културния живот на града и налагането на добри практики, уточниха от пресцентъра на общината.  

Общинският съвет за култура към Община Шумен се състои от не по-малко от 5 и не повече от 7 членове, избрани за мандат от 2 години. Участието в Общинския съвет за култура е на доброволни начала и е безвъзмездно. Членовете на Общинския съвет за култура могат да бъдат представители културни институции и образователни институции, артисти на свободна практика, представители на неправителствения сектор, на Община Шумен, граждани, представители на бизнеса. За всички важи условието да имат настоящ адрес в община Шумен

Желаещите да са членове на Съвета ще подават заявление за това и ще бъдат избирани от комисия назначена със заповед от кмета на Община Шумен, включваща ресорния заместник-кмет, членове на ПК по култура към местния парламент и експерти.

Общинският съвет за култура към Община Шумен ще заседава поне три пъти годишно.

ШУМ.БГ