Община Шумен увеличава почти петорно цената за депониране отпадъци на сметището в „Дивдядово“. 

Решението за скока от 32,31 лв. на 139,52 лв. без ДДС за тон отпадък бе одобрено на днешното Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен. 

„Против“ бе само община Каспичан, Нови пазар и Велики Преслав се въздържаха, а останалите гласуваха „За“ скока. 

От община Шумен мотивираха ръста с възникването на нови обстоятелства, като главното е  драстичния спад на количествата депониран боклук в „Дивдядово“ през 2023 г. Очакваното количество отпадък за т.г. е 6 300 тона, при постъпили на сметището през 2022-ра над 50 000. 

„От тази година отпадъците се карат в екозавода в село Езерово и това води до намаляване на депонираните отпадъци, а същевременно разходите по експлоатация на депото остават същите“, каза екологът на община Шумен Живка Атанасова. Чрез новата по-висока цена община Шумен се надява да може да осигури нужните около 1,45 млн. лв. за поддръжка и експлоатация на депото.  

Решението за увеличаване на цената няма да се отрази пряко на гражданите, тъй като размерът на Такса смет остава същия. То ще рефлектира най-вече върху фирмите, които депонират в „Дивдядово“.  

ШУМ.БГ