Ремонтни дейности по фасадата и покрива на Корпус 3 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с въвеждане на мерки за енергийна ефективност смята да извърши ръководството на висшето училище.

За целта от ВУЗ-а са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности. Тя е на стойност 495 833 лв. без ДДС, а средствата са от Министерството на образованието и науката.

В Корпус 3 на ШУ се помещава централната библиотека на учебното заведение, има учебни зали, и административни помещения на Факултетите по математика и информатика и по технически науки.

В техническата спецификация към обществената поръчка е посочено, че Корпус 3 е построен през 1970 г. Сградата е масивна на пет етажа с партер, със застроена площ - 389 кв. м.

В сградата никога не са правени основни ремонти, с изключение на смяна на дограма. Фасадата, покривът и помещенията не са ремонтирани. Състоянието към момента е доста влошено, като по фасадата се наблюдават обрушвания и участъци без мазилка, което налага обезопасяване на района. Покривът е изграден от плоска панелна конструкция. Видимо се наблюдава деформация на покривната конструкция и компрометирана хидроизолация. На много места старата хидроизолация е напукана, на някои места е отлепена от основата. В  следствие на това при силни дъждове започнаха течове от таваните на учебните зали на последния етаж. Влагата и мухълът по таваните в помещенията, противоречат на санитарно – хигиенните норми и водят до невъзможност за провеждане на нормален учебен процес.

Оферти от кандидатите за участие в обществената поръчка ще се приемат до 15 февруари.

ШУМ.БГ