Димитър Кръстев и Десита Дучева успешно са издържали конкурсите, обявени от Община Шумен съответно за главен архитект и за началник на отдел „Териториално и селищно устройство“ (ТРСУ).

Единственият кандидат за длъжността главен архитект Димитър Кръстев и получил обща оценка (тест и интервю) 39,25 при минимален бал за заемане на поста 32 и максимален 45.

Десита Дучева, която също бе единствен участник в конкурса за началник на отдел ТРСУ, е получила обща оценка от 44,15 след проведен тест и интервю. За тази длъжност  минималният бал е 32, а максималната 45.

ШУМ.БГ