Цените на абонаментните читателски карти, еднодневните и седмичните пропуски за ползване на читалните на библиотеката влизат в съда. Това става след протест на Районната прокуратура в Шумен срещу част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Шумен, приета с решение № 918 по Протокол № 46 от 17.02.2015 г. на Общински съвет - Шумен.

Прокуратурата атакува чл.51 т.1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 от Наредбата, в който са посочени цени за библиотечно обслужване - абонаментна читателска карта за една година за работещи и преференции за студенти, ученици, пенсионери, еднодневни и седмични пропуски за читалните, регистрация на групи от ученици и др.

„Протестът на прокуратурата е насочен към това, че според Закона за обществените библиотеки, те предоставят основни и специализирани услуги. Сред основните е достъп до ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея, предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация и тези основни услуги според чл. 52 от този закон са безвъзмездни, безплатни. Специализираните се заплащат“, обясни за ШУМ.БГ председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова.

Тя допълни, че подобни протести от прокуратурата към Наредби, в които има цени за библиотечни услуги е имало и на други места, като решенията на съда са разнородни.

По протеста на Районната прокуратура в Шумен по чл. 51 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Шумен, Административният съд в града насрочи дело за 13 февруари 2023 г.

ШУМ.БГ