Безработицата в Шуменско през 2022-ра спадна до нива, по-ниски от тези преди пандемията от коронавирус, съобщиха от Бюрото по труда /БТ/. 

Процентът на безработните за миналата година е 7,8. За сравнение през 2021-ва той бе 9,2%, през 2020-та 11%, а през 2019-та - 9,1%.

Традиционно най-ниска е безработицата в град Шумен – средногодишното й равнище за 2022 година е 2,8%, с 0,8 пункта по-ниско спрямо 2021 г. От БТ обаче не съобщиха безработицата по общини. 

Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта средно за 2022-ра година са 5 936 при 7 028  за предходната година, или с 1092 по-малко. 

На годишна база намалява броят както на продължително безработните със 196 души, така и на безработните младежи с 608. 

На работа през 2022 година са постъпили 5 498 безработни. От тях най-голям е делът на хората без квалификация – 58,23%, следвани от тези с работническа професия – 21,37% и със специалност – 20,38%. През 2022 година на работа са устроени 986 младежи до 29-годишна възраст. В заетост са включени и 956 безработни с регистрация в бюрото по труда над 1 година.

ШУМ.БГ