В четвъртък, 2 февруари, ще започне включване на новоизградената пречиствателната станция за питейни води на Шумен към съществуващ  напорен водопровод. Заради това се налага временно спиране на водата към града, кв. „Макак“ и селата Панайот Волов и Белокопитово, съобщиха от пресцентъра на ВиК.

За изпълнение на предвидените дейности в 8:00 ч на същата дата ще бъде спряно водоподаването към потребителите от гр. Шумен.

Около 7,00 ч утре ще бъдат спрени помпените агрегати на помпена станция 1300 и ще започне поетапното спиране на водата към Шумен. Водоемите, които осигуряват питейната вода, ще бъдат напълнени до максимален обем, поради което се очаква водата към клиентите да започне да спира от 8,00 ч. сутринта.

Ще бъдат изградени водопроводни връзки към станцията. Това ще се извърши от  фирмата–строител на пречиствателната станция за питейни води, като присъединяването към водопроводната мрежа ще стане в присъствието на представители на ВиК-Шумен. 

Едновременно с това ВиК ще извърши и планови ремонти на неработещи спирателни кранове по водопроводната мрежа на Шумен.

След успешно приключване на строителните дейности и при отворени спирателни кранове на байпасната връзка на пречиствателната станция ще бъде подадена вода до напорен водоем 13000, като през пречиствателната станция няма да преминава вода. Когато включването на станцията към съществуващ  напорен водопровод  от помпена станция 1300 до напорен водоем 13000  завърши,  ще могат да започнат и единичните проби на отделните елементи на пречиствателното съоръжение.
 
Поетапното включване на помпените станции, обслужващи Шумен, ще започне след като бъде напълнен с вода напорен водоем 13000 м3, намиращ се в кв. „Дивдядово“, уточниха от ВиК.  
 
„Предвидените дейности са сложни и изискваха внимателно и прецизно планиране, за да бъдат изпълнени в срок и с минимални нарушения на услугите за града“, каза инж. Емил Томов, управител на ВиК – Шумен. „Целта ни е да завършим всички монтажни работи до края на деня на 02.02.2023 г, като се извиняваме за причинените неудобства и очакваме разбиране от страна на потребителите на ВиК услуги“, добави инж. Томов.

ШУМ.БГ