За трета година в Шуменска област спада броят на децата, нуждаещи се от приемна грижа. През изминалата 2022 г. и към момента в областта има 121 професионални приемни семейства, които полагат грижи за 89 деца. За сравнение, през 2021 г. е имало 126 семейства, грижещи се за 101 деца, а през 2020 г. те са били 139, сочат данните на Регионална дирекция за социално подпомагане в Шумен /РДСП/.

Комисията по приемна грижа към Регионалната дирекция  през 2022 г. е утвърдила 3 нови професионални приемни семейства, а други 7 са заличени от Регистъра по тяхно желание.
В област Шумен услугата се предоставя по Проект „Приеми ме 2015“  от  седем общини, като най-много професионални приемни семейства има в общините Нови пазар, Шумен, Велики Преслав и Каолиново.

“Въпреки че намалява броят на децата спрямо предходните 2 години, за момента се удовлетворяват потребностите и грижата, която полагат семействата, е качествена”, каза  Мартина Драгнева, директор на РДСП.

Според Драгнева, основните насоки, по които се работи сега, са за промяна на профилите на вече съществуващите професионални семейства. В зависимост от идентифицираните нужди за всяка конкретна община, се търсят приемни семейства, които да поемат грижа за деца в тийнейджърска възраст, с проблемно поведение или деца с увреждания.

ШУМ.БГ