Обезлесяването води до намаляване на валежите в големи части в тропиците, сочат данни от британско проучване, цитирано от електронното издание Юрикалърт.

Хората, населяващи тропически гори, често се оплакват, че климатът става по-горещ и сух, след като се изсекат дърветата, но досега учените не успяваха да установят ясна връзка между загубата на тези растения и намаляването на количествата паднал дъжд.

Изследователи от университета в Лийдс комбинираха сателитни данни за обезлесяването и валежите, за да покажат, че загубата на дървета в тропиците в последните 14 години е довела до намаляване на дъждовете.

Те изчисляват, че ако този темп на обезлесяване в Конго продължи до края на века, то падналите валежите в региона могат да с между 8 и 12 процента по-малко. Това ще окаже сериозно въздействие върху биоразнообразието, земеделието, а също така може да застраши жизнеспособността на местните гори, които са сред най-големите складове на въглерод в света.

Проучването дава "убедителни доказателства" за защита на горите от неконтролирано изсичане, казва Калъм Смит от университета в Лийдс и водещ автор на изследването.

"Тропическите гори имат много важна роля в хидроложкия цикъл, като помагат за поддържането на местни и регионални модели на валежите. Намаляването им, причинено от обезлесяването на тропическите гори, ще повлияе на хората, живеещи наблизо, тъй като ще се увеличи недостигът на вода и ще паднат добивите на различните видове култури”, обяснява той. "Тропическите гори разчитат на влага, за да оцелеят, а другите залесени площи ще бъдат засегнати от по-сух климат".

Изследователите разглеждат въздействието на загубата на гори в три тропически района - Амазонка, Конго и Югоизточна Азия, като във всички тях се наблюдават бързи промени в земеползването. Проучването включва и анализ на сателитни снимки от 2003 до 2017 г., за да се идентифицират местата, където горите са изсечени. Данните за валежите в тези райони също са от сателити, като е направено сравнение с тези в намиращи се наблизо места, където горите не са изчезнали.

Оказва се, че загубата на тропически гори е довела до намаляване на валежите през цялата година, включително през сухия сезон, когато всяко следващо засушаване има сериозни последствия за растителните и животинските екосистеми. Най-големият абсолютен спад се наблюдава през влажния сезон, сочат данните.

Учените предупреждават, че климатичните промени ще доведат до увеличаване на сушата, а това ще се задълбочи от продължаващото обезлесяване.

Смята се, че загубата на дървета нарушава процеса, при който влагата от листата им се връща в атмосферата, където образува дъждовни облаци.

Освен че оказва влияние върху естествените екосистеми, намаляването на валежите може да е пагубно за селското стопанство и водноелектрическите централи. Това силно ще повлияе както върху функционирането на горите, така и върху местните общности.

Изследователският екип твърди, че средно добивите от културите са намалели с 0,5 процента на всеки един процент по-малко валежите.

Учените предупреждават, че намаляването на дъждовете има отрицателно въздействие върху биоразнообразието, увеличава риска от горски пожари и намалява улавянето на въглерод.

Данните от проучването са публикувани в изданието "Нейчър". 

БТА