Временната комисия към Общинския съвет отвори днес новата процедура за избор на омбудсман на Шумен. Конкурсът ще е пети поред за последните две години, като при предишните опити местният парламент не се обедини около една кандидатура.

На заседанието си членовете на комисията, в която влизат общински съветници, представители на община Шумен и на неправителствени организации избраха за свой председател адвокат Метин Джамбазов и решиха документи за участие в конкурса за омбудсман да се приемат до края на работния ден на 15 май.  

Комисията не промени начина на провеждане на конкурса и критериите за оценяване.

За участие кандидатите трябва да подадат заявление, CV (автобиография), мотивационно писмо, свидетелство за съдимост, диплома за висше образование, медицинско свидетелство и такова за психично здраве.

В първия етап от конкурса ще бъдат разгледани документите на кандидатите и ще се прецени кои от тях ще бъдат допуснати до втория етап – събеседване. По време на интервюто членовете на комисията задават три еднакви въпроси на участниците. Всеки член на комисията може да зададе и допълнителни въпроси на мераклиите за длъжността.

Кандидатите за омбудсман се оценяват по шестобалната система, като на Общинския съвет се предлагат тези, които имат оценка не по-ниска от 4,50. Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите са компетентност по отношение на законите, правата, задълженията на обществения посредник, езикови, комуникационни, организационни умения.

ШУМ.БГ