Велики Преслав, Върбица и Хитрино ще получат финансиране за строеж и облагородяване на инфраструктурата по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика.

Предложенията на трите общини са сред 47-те, които получават пари по проекта, като за тази година разпределената сума е общо 12,1 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Във Велики Преслав ще подобрят инфраструктурата на детски площадки. Проектът е на обща стойност 264 894 лв., от които 111 255 лв. от „Красива България“ и 153 639 съфинансиране от общината.

Община Върбица ще преустройва бивша училищна сграда в с. Ловец в център за настаняване от семеен тип за стари хора. Проектното предложение е финансирано със 179 988 лв. от „Красива България“, а съфинансирането от страна на общината е в размер на 77 138 лв.

Ремонт на Народно читалище „Просвета-1943“ в село Тимарево ще направи община Хитрино.  Одобрената сума от проект по „Красива България“ е 84 801 лв., а собственото финансиране в размер на 127 202 лв.

ШУМ.БГ