Със 154,5 млн. лв. ще разполага община Шумен през тази година. Сумата е заложена в документ, наречен Бюджетни разчети и лимити /БРЛ/ за 2023 г., който е внесен за одобрение от местния парламент на предстоящата му сесия. 

БРЛ ще изпълнява функцията на общински бюджет, който в момента не може бъде приет поради липсата на държавен бюджет. 

75,3 млн. лв. са очакваните от общинските финансисти приходи от местни дейности. Предвиждат се данъчни приходи в размер на 13,5 млн. лв. Неданъчните приходи са планирани на 18 млн. лв., от които най-голяма част ще са от такса смет – 7,2 млн. лв. В местните дейности влиза 20-милионният банков заем за асфалтиране. 

С 450 хил. лв. ще се обезщетят собствениците на имоти на ул. „Асен Златаров“, която тази година ще бъде реконструирана, а с други 150 хил. лв. ще се обезщетят собствениците на земи за разширението на гробищни паркове. 

Със 100 хил. лв. ще се подпомогне областната болница, а с 40 хил. лв. ще се купи апаратура на поликлиниката. На театъра ще се дадат 60 хил. лв., каквато е традицията от последните години, а на симфониетата - 40 хил. лв. Спортните клубове ще бъдат финансирани с 408 хил. лв., а за дейност на читалищата ще се дадат 102 хил. лв. 

79,2 млн. лв. ще дойдат от централния бюджет за държавно делегирани дейности. От тях най-голяма е сумата за образование – 52,1 млн. лв. Следват сумите за социални дейности - 10,9 млн. лв., за здравеопазване - 7,5 млн. лв. и за култура - 4,6 млн. лв. 

За възнаграждения и осигуровки на общинския съвет са предвидени 647 хил. лв., а за представителни на кмета на общината – 20 хил. лв. 

ШУМ.БГ