С два проекта за интегриране на етническите малцинства ще кандидатстват целодневните детски градини ”Снежанка” в село Сушина и „Мир” в село Маломир, община Върбица, съобщи ръководителят на проектите Силвия Димова. Дейностите по единия проект, на стойност 18 480 лв., включват посещение на детски театри, зелена детска градина през лятото и обновяване на материално-техническата и игрова база в двете целодневни заведения. Вторият проект е с наименование „Сам с очите си видях” и предвижда екскурзии до Шумен, посещение на архитектурно-етнографския комплекс „Етъра” – Габрово и изложба на характерни за етносите в България битови материали. Неговата стойност е 5 500 лв. Финансиращата организация, пред която кандидатстват детските градини е Центъра за образование на деца и ученици от етническите малцинства – София. Дали са спечелили проектите ще стане ясно в края на септември. 46 деца общо посещават двете градини в Сушина и Маломир, преобладаващи са турският етнос и българо-мохамеданската етническа общност. ШУМ.БГ