230 домакинства от област Шумен ще бъдат включени в извадка в изследване на доходите на населението и условията на живот през 2023 г. Проучването ще се направи от анкетьори на Националния статистически институт.

Домакинствата от Шуменско са от 28 населени места на областта - 6 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каспичан и Плиска) и 22 села, сред които Тодор Икономово, Венец, Янково, Средковец, Станянци, Енево, Вехтово, Близнаци, Браничево, Хан Крум, Веселиново и други, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, с клетвена декларация са задължени да пазят в пълна тайна получената информация. При посещенията си те ще се легитимират със служебни карти. Анкетьорите ще попълват два типа въпросници: въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, с който се обхващат членовете на домакинството на 16 и повече години.

Анкетното проучване сред домакинствата „Статистика на доходите и условията на живот“ трябва да приключи до края на месец май.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

ШУМ.БГ