11 са номинациите за носители на Наградата на Шумен за образование и наука за 2022 г. Те са отсяти след тайно гласуване на членовете на комисията по Просвета, образование и наука към Общинския съвет.

Номинираните ще бъдат гласувани от местния парламент на насроченото за 27 април заседание. Самите награди пък ще бъдат връчени на 24 май. 

Деница Янкова от ППМГ “Нанчо Попович” е предложена за Наградата на Шумен в категорията “ученик на годината в хуманитарната и природо-математическата област”. За “ученик на годината в областта на изкуствата и спорта” номинацията е за Силвия Желева от ППМГ “Нанчо Попович”.

Димитър Димов от НВУ “Васил Левски” е предложението за Наградата на Шумен в категория “студент на годината в областта на природните, математическите и технически науки". В категорията “студент на годината в областта на хуманитарните и педагогическите науки” Наградата на Шумен е за Славея Семова от ШУ “Епископ Константин Преславски”.

В категорията “учител на годината в системата на предучилищното образование” е избрана Полина Николова старши учител в ДГ “Братя Грим”. “Учител на годината в сферата на природните, математическите и техническите науки” е инж. Тонка Георгиева-Николова, старши учител по информационни технологии в ППМГ “Нанчо Попович”. “Учител на годината в сферата на хуманитарните науки” е Лина Янбастиева-Петрова – старши учител по английски език в СУ “Йоан Екзарх Български”.

В категорията “директор/заместник-директор на детска градина” за Наградата на Шумен е избрана Яна Жечева – директор на ДГ “Латинка”. В категорията “директор/заместник-директор на училища, центрове за личностно развитие и специализирани обслужващи звена” Наградата на Шумен е за Тихомир Трифонов, директор на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с. Царев брод.

За “студентска формация” Наградата на Шумен отива при отбора по баскетбол на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

Наградата на Шумен в категорията “академичен и научноизследователски екип в системата на висшето образование” е за Научен център “Преславска книжовна школа” към ШУ “Епископ Константни Преславски”.

Наградата на Шумен за образование и наука се състои от диплом и парична сума от 300 лв. за студенти и ученици, диплом, знак на Община Шумен и парична сума от 800 лв. за директори и зам.-директори и за колективната награда - диплом, плакет и парична сума от 1000 лв.

Наградата на Шумен за образование и наука се връчва в навечерието на 24 май.

ШУМ.БГ