Новият председател на Районния съд в Нови пазар съдия Светла Радев встъпи официално в длъжност днес, съобщиха от пресцентър на Окръжен съд – Шумен.

Това стана на тържествена церемония пред Общото събрание, целия колектив на съда и в присъствието на председателя на Окръжен съд – Шумен съдия София Радославова.  

Съдия Радева бе избрана за ръководител на съда в Нови пазар с единодушно решение на  съдийската колегия на ВСС на заседание на 28 март тази година.
.
Новият председател има над 27 години юридически стаж. Встъпила е като съдия в Районен съд – Нови пазар на 20 октомври 1997 г. и до момента е правораздавала единствено там. От 1 юни 2021 г. досега изпълняваше и функционалните задължения на административен ръководител.

Съдия Радева смята, че административния ръководител следва да дава личен пример на колегите си. Трудова дисциплина, точност и бързина при насрочване и провеждане на съдебни заседания, организация на работния процес в съда като цяло, етичност и дискретност са само част от инструментите за постигане на целите заложени в концепцията й за стратегическо управление на съда за следващите 5 години.

Кредото на съдия Радева в работата й е, че всеки гражданин има право на бързо, компетентно, качествено и справедливо правосъдие.

ШУМ.БГ