Близо 11 000 жители на Шуменска област вече декларираха доходите си за 2022 г. До крайния срок остават 12 дни, съобщиха от офиса на НАП в Шумен. 

Около 80% от декларациите са подадени онлайн с ПИК или КЕП. 190 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а близо 2 300 са ги подали в офиса на приходната агенция. 

Годишна данъчна декларация подават тези физически лица, които през 2022 година са получили доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и тези, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др. 

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 2 май, тъй като 30 април е почивен ден, уточниха от НАП. 

ШУМ.БГ