Община Шумен е с одобрен проект за подмяна на уличното осветление в града на стойност 832 811 лв., съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Средствата са по процедурата „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ от националния план за възстановяване и устойчивост.

Според проекта ще се подмени улично и парково осветление в междублокови пространства в град Шумен, по бул. „Славянски“, по обслужващи и събирателни улици в Шумен.

Заложена е подмяна на 3 085 броя лампи с нови енергийно ефективни LED тела. Предвидени са още въвеждане на система за централизирано интелигентно управление на уличното осветление, енергоспестяващо осветление на още 20 пешеходни пътеки и производство на енергия от ВЕИ за самопотребяване на новото улично осветление.

Основната цел е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общината за осветление и подобряване на условията на живот на населението, казаха още от пресцентъра на общината.

ШУМ.БГ