Гробищният парк в Шумен разширява обхвата на предлаганите услуги, като вече разполага със специални места за съхранение на пепелта на покойниците. Изградена е урнова стена /колумбарий/ с 54 урнови ниши. 

Досега пепелта на кремираните се погребваше в обикновено гробно място. 

Урновата стена е издигната в най-атрактивната част на гробищния парк – непосредствено до входа му, вдясно. Тя представлява 6 наредени в полукръг колони с по 9 урнови ниши всяка. Лицето им представлява плоча от черен мрамор, на която може да се гравират имената и изображенията на покойниците. 

ОП „Паркове и обредни дейности“ е похарчило за изграждането на колумбария 39 916 лв., или по 739 лв. за ниша. 

Затова предприятието предлага таксата за ползване на ниша да бъде в размер на 750 лв. еднократно, като цената предстои да бъде гласувана от Общинския съвет през май. 

От „Паркове и обредни дейности“ имат намерение в бъдеще да изградят още урнови стени. 

ШУМ.БГ