7 училища в област Шумен ще имат статут на иновативни през следващата учебна 2023-2024 г. Това  предвижда публикуваният за обществено обсъждане от министерството на образованието и науката списък.

В сравнение с миналата учебна година броят на иновативните училища в областта намалява с едно. От списъка с иновативни училища отпадат Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ в Нови пазар и ППМГ “Нанчо Попович” в Шумен.

Новото училище с иновации в преподаването за следващата учебна година е Професионална техническа гимназия "Симеон Велики" от Велики Преслав.

Останалите училища, които продължават да въвеждат нови  методи на преподаване са СУ „Панайот Волов“, СУ "Йоан Екзарх Български", СУ „Сава Доброплодни“, ОУ „Д-р Петър Берон“ в Шумен и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - Върбица и СУ „Цанко Б. Церковски" - Никола Козлево.

Общо 548 ще са иновативните училища в България през учебната 2023/2024 г. – с 6 повече от миналата година, съобщиха от МОН.

В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си. Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Общо 252 проекта са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

69 училища, които през учебната 2022/2023 година не са били иновативни, сега имат одобрени проекти.

ШУМ.БГ