Директорът на Средно училище „Йоан Екзарх Български“ в Шумен Валентина Тодорова бе удостоена с наградата „Свети Иван Рилски“, съобщиха от училището.

Отличието се връчва от министерството на образованието и науката на директори на училища за високи постижения, принос в развитието на българското образование,  разработване и внедряване на дигитално и иновативно образователно съдържание, прилагане на електронни форми на управление и взаимодействие и др.

Наградата е учредена през 2006 г. По традиция церемонията по награждаване се провежда в Рилския манастир в Деня на светите равноапостолни Кирил и Методий – 11 май.

Валентина Тодорова е завършила философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член е на Международната асоциация на преподавателите по философия AIPPh. Автор е на статии в специализирани списания и сборници с доклади. Директор е на Средно училище „Йоан Екзарх Български” – гр. Шумен от 2002 г. Цялостната ѝ дейност като директор е насочена към създаване на образователен модел, който да е съобразен с профила на съвременния ученик, да дава свобода на учителите и да насърчава творчеството, да превръща в учене естественото човешко любопитство към света, да направи училището територия на учениците и да обединява родителите в името на техните деца. Именно поради това учебното заведение разработва проект и става първото иновативно училище в град Шумен.

Проектът, с който училището стартира иновативната си практика е „Да изпреварим времето“. Чрез компютърноподпомаганото и web-базираното обучение в условията на „дигиталната“ класна стая учителите са модератори на процеса на изграждане и развитие на уменията на учениците. През 2021 година в училището е изграден и функционира модерен СТЕМ център „Утреландия“. Следва и вторият иновативен проект на СУ "Йоан Екзарх Български", който носи името „Без домашно вкъщи“.

Като един от големите успехи на педагогическите специалисти на училището, ръководено от Валентина Тодорова, е участието им като членове на екипа български учители, включени от лятото на 2022 година в процеса на адаптиране на ресурсите на платформата за електронно обучение mozaWeb за българската образователна система. Така те стават част от създателите на „Дигиталната раница“ за онлайн образование на edu.mon.bg, разработвана по проект BG05M2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ на МОН.

ШУМ.БГ