Строителството на нови жилищни сгради в Шуменско забавя ход. През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 34 жилища в тях и 5 189 кв. м разгъната застроена площ, съобщиха от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/. 

Броят им е по-нисък, както съпоставен с предходното тримесечие, така и в сравнение с първото тримесечие на 2022-ра. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26,9%, броят на жилищата в тях - с 53,4%, а общата им застроена площ - с 38,6%. 

В сравнение с първото тримесечие на 2022-ра издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 32,1%, жилищата в тях - с 83,3%, а разгънатата им застроена площ със 71,4%. 

Намалява и броят на издадените разрешителни за строеж и на нежилищни сгради. Спрямо първото тримесечие на 2022-ра те са с 47,1% по-малко, а разгънатата им застроена площ намалява с 24%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 264, София (столица) - 242, София - 224, Варна - 198, и Бургас - 175. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 565, Бургас - 895, Пловдив - 868, Варна - 694, и Благоевград - 324. По този показател област Шумен заема седемнадесето място сред 28-те области в страната, добавиха от ТСБ.

ШУМ.БГ