Румънецът Йонел Туцак създаде импровизиран Музей на Библията. В него той е изложил 1100 екземпляра на Светото писание на различни езици и от различни епохи. Събирал ги е 20 години, а днес обикаля родината, за да ги показва на вярващите. Над 400 000 души вече са посетили изложбите му, а мъжът мечтае музеят да стане постоянен със седалище в Тимишоара.

Йонел Туцак е баптистки пастор. Днес той е на 56 години, но казва, че обикнал Святото слово още като дете. Женен е, с две деца - Мириам и Богдан. Завършил е теология, журналистика, социология и мениджмънт. През годините е заемал различни позиции в Баптисткия съюз на Румъния. От 1994 до 2013 г. е главен редактор на християнското списание “Grace”. Между 2000 и 2008 г. е председател на Комисията за външни отношения в Общинския съвет на Тимиш. Днес е силно ангажиран със социалните проекти в окръга и е посланик за правата на децата.

“2023 е много важна за Тимишоара, тъй като тя е европейска столица на културата. Това е годината, в която ние, хората от Тимишоара, имаме привилегията да разпространяваме в Европа нашите румънски ценности, нашите християнски ценности. С изложбата, която организирах, исках да обърна внимание на всички, че основата на европейската цивилизация е Светото писание“, споделя Йонел Туцак.

Той лансира и идеята за преписването на ръка на най-голямата Библия в Румъния.

Тя ще е с размери 90×60 сантиметра, а първият библейски стих от общо 31 000 вече беше преписан от Йоан Сележан, митрополит на Банат.

„Това е първата Библия в Румъния, която ще бъде преписана от обикновените хора, в същото време ще бъде и най-голямата в нашата страна. Ще бъде завършена до края на годината. Чрез този проект исках да напомня на хората от Тимишоара, а и на румънците, че Библията не трябва да бъде музеен експонат”, обяснява пасторът.

Мартина Ганчева/БТА/Дарик